Fantin
du Clos-Montfort
Welpen

 

9 Decke - 7 Würfe
65 geborene Welpen - 36 lebende Welpen

Decke

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Leonbergs des Neiges de ChantelouveWebsite zurück - Nov 2004 - Update Nov 2008 - Copyright Interdit - Webmestre Leonberg-ChantelouveUns schreiben

 

Schließen